La Silla Mágica

Noves llibreries es van incorporant a la nostra xarxa de distribuidors: La Silla Màgica, a Burgos, al Barrio de San Pedro, on se celebran moltes actividats de contacontos i animació a la lectura.